X
تاریخ انتشار: شنبه 13 آذر 1400
برگزاری سی و هشتمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه

  برگزاری سی و هشتمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03 راس ساعت12.30 ظهر در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری سی و هشتمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه
ثبت امتیاز